COPD

COPD

COPD en astma komt voor bij ca. 10% van de Nederlandse bevolking. Het is een verzamelnaam voor aandoeningen van de longen en luchtwegen. Fysiotherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling van patiënten met chronic obstructive pulmonary disease (COPD) en astma.

De laatste jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan een aanpak voor dit ziektebeeld, zonder medicatie. Ook wordt meer samengewerkt met andere hulpverleners om de gezondheid te bevorderen.

Uit onderzoek is gebleken dat fysiotherapie een gunstig resultaat heeft op de gezondheid. Het zorgt voor een toename van lichamelijke activiteit in het dagelijks leven. Hoe eerder gestart wordt met bewegen, deste gunstiger is het voor het ziekteverloop.

Behandeling
Tijdens de behandeling wordt rekening gehouden met de grote verschillen in oorzaak en ernst van de klachten. De behandeling gaat in op ademhalingstechnieken, training van ademspieren en opbouw van de algehele conditie.
De richtlijn die het KNGF (Koninklijk Genootschap Fysiotherapie) heeft opgesteld, is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Samenwerking
Fysiotherapie Zande werkt samen met de bij ons gevestigde diëtiste, diverse huisartsen en praktijkondersteuners.

Start typing and press Enter to search