klachtenregeling

praktijkinformatie

Fysiotherapie Zande is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF.

Natuurlijk mag u er van uitgaan dat wij het vak zo goed mogelijk uit oefenen en met u in gesprek blijven over de voortgang. Indien u toch klachten heeft over de behandeling of over de manier waarop u te woord wordt gestaan dan is het goed om dit te bespreken.

Eerst in gesprek met uw eigen fysiotherapeut of de praktijk In eerste instantie is het goed om contact met uw fysiotherapeut te zoeken of met iemand anders van onze praktijk. U kunt ook altijd iemand meenemen of u bij dit gesprek te ondersteunen. Voor advies of bijstand voor de aanpak van dit gesprek kunt u terecht bij de patiëntenorganisatie Zorgbelang.

Klacht indienen
Als een gesprek met uw fysiotherapeut niet heeft geholpen, dan kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen. Er zijn drie verschillende instanties waar u met uw klacht terecht kunt: de Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, hangt af van wat u wilt bereiken. Elke commissie heeft namelijk andere bevoegdheden om maatregelen te nemen. Wat de commissies gemeen hebben, is dat ze onafhankelijk zijn en zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht omgaan. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt.

Schriftelijk indienen
U moet altijd uw klacht schriftelijk en ondertekend indienen. Iemand kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk, vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het praktijkadres van de fysiotherapeut.
U kunt contact opnemen met het KNGF om te vragen bij welke instantie uw klacht het beste kan worden ingediend.

Ledenadvies KNGF
Tel. (033) 467 29 29
www.kngf.nl

Zorgbelang Nederland
Tel. 0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)
www.zorgbelang-nederland.nl

Start typing and press Enter to search