Dystonie

Dystonie

ICD (Ideopathische Cervicalel Dystonie) is een chronische neurologische aandoening.
Deze wordt gekenmerkt door:
– 
een abnormale stand van hoofd en nek
– 
onwillekeurige spiersamentrekkingen in het hoofd- en halsgebied
– pijnklachten bij ongeveer 75% van de patienten

 De oorzaak van de dystonie zal niet door de fysiotherapeut behandeld kunnen worden. De gevolgen, zoals beperkingen in activiteiten en participatie, verminderde houdings- en bewegingszin en de verminderde vrijwillige controle over de spieren, echter wel.

Behandeling
Tijdens de behandeling leert u hoe de dystonie tijdelijk verlicht kan worden. Dit gebeurd met behulp van sensory tricks. Denk hierbij aan een lichte aanraking van de wang, kin, het achterhoofd of voorhoofd.
Daarnaast zal de behandeling ingaan op het verbeteren of leren omgaan met de klachten en/of de beperkingen tijdens alle daagse activiteiten.
De fysiotherapeut zal ook ingaan op ontspanning en versterking van betrokken spieren, het aanleren van bewuste bewegingen, het handhaven van een correcte positie van het hoofd en het voorkomen van klachten, als gevolg van de dystonie.

De behandeling zal direct plaatsvinden  nadat de patiënt botuline injecties heeft gekregen. Het resultaat van de behandeling is het best met de combinatie Fysiotherapie en Injecties met botuline. Overigens niet alle vormen Dystonie worden met injecties botuline gegeven.

Dystonie Netwerk
Sinds 2011 is Fysiotherapie Zande (Ramon Ouwehand en Caroline Regeer) aangesloten bij het Dystonie Netwerk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw fysiotherapeut en

Logo en link  Dystonie vereniging

Start typing and press Enter to search