FysioSport

FysioSport

Fysio Sport is gericht op bewust leren bewegen en veilig sporten onder begeleiding van een van onze fysiotherapeuten. Fysio Sport Zande helpt jou plezier te krijgen in bewegen en jouw bewegingsdoelen op te bouwen. Aan de hand van een intake en sporttest wordt gekeken wat deze bewegingsdoelen zijn. Denk hierbij aan opbouw van uw lenigheid, spierkracht en/of conditie.  Er wordt rekening gehouden met uw eventuele klachten, aandoening en belastbaarheidsniveau. De oefeningen worden in gezellige groepen gedaan, met een gezamenlijke warming-up en cooling down.

Neem voor meer informatie contact op met uw fysiotherapeut. Voor eventuele veranderingen in vakantietijden kijkt u onder het kopje nieuws in hoofdmenu. Wij streven er naar om alle trainingen door te kunnen laten gaan. De FysioSport gaat nooit door op officiële feestdagen. Inhalen van een gemist uur kan in iedere groep.

Wat is Medische Training?
In Fysiotherapie Zande werken we al geruime tijd met Medische Training. Medische Training is een aanvulling op een fysiotherapeutische of manueel therapeutische behandeling. Deze training vindt plaats in groepjes van twee tot maximaal vier personen. Uw fysiotherapeut begeleidt u intensief tijdens deze training.

FysioSport tijdens en na zwangerschap
Uit onderzoek is gebleken dat bewegen juist goed is voor moeder en kind. Dus ook voor en na de zwangerschap mag u sporten.

Doel van sporten
Regelmatig sporten (met beleid) kan een aantal aan zwangerschap gerelateerde gezondheidsrisico’s aanzienlijk verkleinen. U kunt uw conditie beter op peil houden, u voelt zich fitter en u zal sneller herstellen na de bevalling. Je kunt al vanaf het begin van je zwangerschap tot aan de bevalling meedoen.

Aanpak Fysiotherapie Zande
Doordat niet elk lichaam hetzelfde op zwangerschap reageert, kiest Fysiotherapie Zande voor een individuele begeleiding van elke deelneemster. Elke nieuwe deelneemster krijgt een intakegesprek met lichamelijk onderzoek. Daarna krijg je een persoonlijk advies. Hierin wordt besproken of  FysioSport verstandig is of dat bijvoorbeeld eerst fysiotherapie/individuele begeleiding of overleg met de verloskundige aan te raden is.

De zwangerschapsfitness wordt begeleid door speciaal opgeleide fysiotherapeuten met specifieke kennis op het gebied van zwangerschap, de tijd na de bevalling en bekken(bodem)problematiek. Meestal is er instroming in de normale FysioSport uren mogelijk, waar deze speciaal geschoolde fysiotherpeut de begeleiding heeft. De oefeningen zijn gericht op conditie, houding, spierversterken en coördinatie. Specifieke aandacht is gericht op lage rug en bekken. Het inzicht in bewegen tijdens de zwangerschap wordt bevorderd. Je oefent op jouw eigen niveau met een individueel schema. Deze wordt in de loop van de weken bijgesteld. Na de bevalling kun je na een periode van ongeveer 6 weken weer bij ons starten ter opbouw van de correcte coördinatie, stabiliteit en van de conditie.  Na deze 6 weken kun je doorstromen naar een van onze Fysio Sport uren, om je lichaam in optimale conditie te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw fysiotherapeut.

FysioSport bij overgewicht
Uit statistieken blijkt dat steeds meer mensen kampen met overgewicht. TNO concludeerde al in 2009  dat dit geldt voor 47% van de Nederlandse bevolking, 52% is man en 41,9% is vrouw. Klachten als diabetes, gewrichtsproblemen, bloeddrukproblemen, hart- en vaatproblemen en emotionele problemen kunnen een rol gaan spelen. Een fysiotherapeut kan mensen met overgewicht op weg helpen om deze gezondheidsproblemen te voorkomen. Fysiotherapeuten bij FysioSport Zande gaan met u overgewicht te lijf via het programma Beweegsupport!

Het trainingstraject start met een intake. Door middel van vragenlijsten en een aantal metingen wordt uw fysieke capaciteit in kaart gebracht. Er wordt gekeken naar de conditie, kracht, lenigheid en de kwaliteit van het bewegen. Startdoelen van de trainingen zijn plezier krijgen in bewegen, bewustwording en verandering van het huidige beweeggedrag en het verantwoord leren omgaan met lichamelijke belastingen. Daarnaast wordt er gewerkt aan opbouw van conditie, spierkracht en wordt uw persoonlijke trainingsdoel meegenomen. Indien verandering van voeding en leefstijl, dus ook beweeggedrag, langere tijd wordt volgehouden, zal de training leiden tot gewichtsafname en uiteindelijk een compleet fitter gevoel.

Bij Fysio Zande wordt gewerkt via een multidisciplinaire benadering, waarbij samengewerkt wordt tussen de fysiotherapeut Caroline Regeer, de huisarts en de diëtiste Marjolein van Dop.

Ochtend Middag Avond
Maandag 9 u – 10 u 19 u – 20 u
Dinsdag 9 u – 10 u
Woensdag 9 u – 10 u 19 u – 20 u
Donderdag 16 u – 17 u 19 u – 20 u
Vrijdag 9 u – 10 u

De tarieven voor de FysioSport vindt u op de pagina Tarieven

– De verrekening kan alleen per automatische incasso plaats vinden
– Restitutie van een bedrag is niet mogelijk
– Een automatische incasso kan altijd gestopt worden
– Niet in staat een training te volgen dan inhalen op een andere tijd
– Geef uw eventuele abonnementswijziging (bv van kwartaal naar maand) op tijd door
– Zijn er vragen of bijzonderheden neem dan contact op met Ton of Caroline Regeer

Start typing and press Enter to search