Parkinson

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een hersenziekte met uiteenlopende klachten.
Symptomen die vaak voorkomen bij Parkinson zijn trillen van de handen, benen, kin of tong,  het trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie), stijfheid van de spieren (rigiditeit), houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte, bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing). Het lijkt dan of de voeten aan de vloer blijven plakken.

Naast de bovengenoemde klachten kunnen ook diverse mentale symptomen optreden en symptomen ten gevolgen van de voorgeschreven medicatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen, verandering van seksuele behoeften, etc.
Echter treden deze symptomen lang niet bij alle patiënten op.
De ernst van de klachten en het beloop van de ziekte verchilt van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die op Parkinson lijken, de zogeheten atypische parkinsonismen.

Naast lichamelijke klachten kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. De betrokkenheid van iedere zorgverlener is afhankelijk van de problemen die de patiënt ervaart.

Diagnose
De diagnose van de ziekte van Parkinson wordt door een neuroloog gesteld, op basis van de uiterlijke verschijnselen bij onderzoek in de spreekkamer.
Er kan nader onderzoek worden gedaan om andere oorzaken uit te sluiten met bijvoorbeeld een hersenscan. De diagnose wordt bevestigd door een goede reactie op het antiparkinson medicijn levodopa.

De behandeling
Bij Fysiotherapie Zande wordt de behandeling gericht op het behoud van het welzijn van de patiënt.
Daarbij kan de therapie gericht worden op oefeningen in de oefenruimte voor de conditie, lichaamshouding en souplesse. Indien nodig kan de therapeut aan huis komen. Dan kan worden gekeken waar u, als patiënt, tegen aan loopt. Soms kunnen een paar tips op het gebied van in- en uit bed gaan of opstaan uit een stoel het welzijn al vergroten.

Naast de patiënt staat ook de sociale omgeving centraal. Denk hierbij aan de partner of familieleden.
De fysiotherapeut kan deze mensen begeleiden bij het leren omgaan met Parkinson.
Indien nodig kan de fysiotherapeut/Mensendieck therapeute ook doorverwijzen naar andere hulpverleners.

ParkinsonNetwerk en georganiseerde activiteiten vanuit Zande

Bij Fysiotherapie Zande zijn Roxan Bovenlander, Sascha van der Knaap en Ramon Ouwehand aangesloten bij het ParkinsonNetwerk. Hierdoor kan een behandeling met verschillende zorgverleners besproken worden, waardoor de patiënt optimale zorg krijgt. Zo is er een intensieve samenwerking met de Diëtiste, Ergotherapie en Logopedie.
Voor alle Parkinsonpatiënten in Westland en omgeving worden er activiteiten georganiseerd, zoals de wekelijkse wandelgroep, informatie avonden, jaarlijkse BBQ en deze worden vast nog uitgebreid met bijvoorbeeld een uurtje activiteiten in het zwembad etc.
Voor informatie kunt u ons algemene nummer bellen, 0174-417680.

Informatie over Parkinson vindt u op de website van het ParkinsonNetwerk              

Start typing and press Enter to search